Inteligentní dopravní systémy

Analýza obrazového záznamu v reálném čase

Představujeme inteligentní řešení pro analýzu obrazového záznamu a správu dat, čtení registračních značek, rezidentní VIP parkování, přestupky, automatický vjezdový systém, logistiku, pokročilou video analýzu a napojení na přístupové kontrolní systémy ACS (Access Control System). Řešení plně zapadá do konceptu chytrých měst – Smart City.

Inteligentní správa dopravy a dopravních přestupků

Profesionální řešení SCANNERA LPR pro inteligentní analýzu dopravy a dopravních přestupků. Navrženo pro silnice, dálnice a tunely, pro provoz ve dne i v noci.

Rezidentní VIP parkování

Automatická registrace a dohledání vozidel, délka parkování, ovládání závor a semaforů.

Průmysl

Evidence vozidel v areálu, identifikace porušení bezpečnosti, docházkový a přístupový systém.

Bezpečnost

Monitoring s časovými údaji a obrazovým záznamem. Pokročilé definování událostí, nastavitelné vyhlášení poplachů. Synchronizovaný videozáznam z rozpoznávacích a přehledových kamer.

Zóny vjezdu

Evidence vjezdů a výjezdů s nadefinovanými procesy přesně podle vašich potřeb.

Města a obce

Vybudování městského kamerového dohledového systému.
Čtení registračních značek vozidel, detekce přestupků, připojení k databázi Policie ČR. Pokročilé dopravní statistiky, predikce a problematika parkování.