Inteligentní dopravní systém pro města a obce

„Chytré město“ tzv. Smart City je město, které využívá digitálních, informačních technologií pro zvýšení kvality života obyvatel. Zaměřuje s hledání nových a efektivní využívání stávajících zdrojů, snižování spotřeby energií, a to především eliminací zátěží životního prostředí, optimalizací dopravy a sdílením dat pro veřejné účely.

Města a obce mají možnost efektivně a účině řešit každoroční nárůst nákladní dopravy a celkového počtu motorových vozidel zavedením prvků a opatření vedoucí ke zklidnění, nebo odklonu tranzitní dopravy, např. světelnými signály, vhodnými dopravními značkami, nebo použití telematických informativních, nebo přestupkových zařízení a systémů.

SCANNERA Speed

Úsekové měření rychlosti

Jedná se o pasivní certifikované měřidlo, které není detekovatelné antiradarovými systémy. Zařízení slouží k měření průměrné rychlosti vozidel, která projedou daným měřícím úsekem v určitém časovém intervalu. Díky architektuře centrálního serveru a jednotlivých měřících bodů se dá systém jednoduše řetězit a rozšiřovat do budoucna.
Primárním účelem těchto měřicích zařízení je zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy. Zkušenosti z praxe ukazují, že po roce provozu měřidla může klesnout počet přestupků až na polovinu.

Vlastnosti produktu

Systém je možno rozšířit o funkcionality sběru dalších ˾ dopravních dat pro statistiky a predikční algoritmy.
Je schopen určovat kategorie, tovární značky a barvy vozidel včetně jejich modelů.
Dále je možno ho napojit na další databáze, jako například databáze kradených vozidel, vozidel v pátrání atd. Víceúčelovost technologie video analýzy je hlavní benefit oproti radarovým a laserovým systémům, které jsou jednoúčelové.
Tento systém lze tedy využít nejen k detekci překročení rychlosti, ale je možno ho využít i k napojení na ostatní telematické systémy pro vyhodnocení a řízení dopravy, což je klíčový prvek dnešních systémů SmartCity v dopravě.

Základní parametry

  • Měření mezi jednotlivými body lze řetězit. Měřicí rozsahy 1 až 260 km/h.
  • Délka úseku 80 m až 15 km.
  • Dva měřené pruhy na jednu kameru.
  • Neomezený celkový počet měřených pruhů.
  • Provozní teploty -30 °C až +50 °C.
  • Největší chyba měření do 100 km/h ± 3 km/h.
  • Největší chyba měření nad 100 km/h ± 3 % z měřené hodnoty rychlosti.
  • Výstup měřených údajů do ověřeného a podepsaného dokumentu PDF.
  • Spolupráce s proměnným dopravním značením. Zpracování výsledků pomocí prohlížeče založeného na zabezpečeném webovém rozhraní (bez nutnosti instalace dalšího SW).
  • Možnost automatických exportů do systémů třetích stran (například automatizovaná správa přestupků).

Automatický monitoring a získání statistik o dopravní situaci
s důrazem na zvýšení bezpečnosti:

Aktuální informace o intenzitě provozu
Obsazenost parkovacích míst v oblasti Řeší problematiku rezidenčního parkování a výběru parkovného pro hosty
Získává statistické údaje o provozu pro analýzu dalšího rozvoje dopravní infrastruktury
Propojení na databáze Policie ČR umožňuje vyhledávání odcizených nebo zájmových vozidel.

Možnost pomocí proměnného dopravního značení řídit dopravu a
celkově zlepšit dopravní situaci.
Zklidnění a nebo omezení tranzitní dopravy

Měření okamžité rychlosti a úsekové měření rychlosti.
Automatická detekce dopravních přestupků.
Kamerový dohledový systém.

Vlastnosti

 

‣  Používají se pokročilé technologie rozpoznání obrazu za pomocí umělé inteligence založené na neuronové síti. Noční vidění, vizualizace, archivace a zabezpečení dat. Vysoka kvalita dokumentace přestupků.

‣  Jde o český produkt vyvíjen ve spolupráci s univerzitami, s policií a správními orgány.

‣  Nabízíme centrální nebo distribuované řešení, domácí technickou podporu, znalost místní legislativy.

‣  Jednoduchá údržba.

‣  Řešení na klíč.

Hlavní přínos

 

‣  Zklidnění provozu. Snížení škodlivých emisí a hluku.

‣  Omezení nebo eliminace nežádoucích skupin vozidel.

‣  Komplexní funkce a nástroje působící na dodržování pravidel silničního provozu a pozitivní chování řidičů.

‣  Komponenty systému jsou využívány pro více funkcí, což významně snižuje celkové náklady.

‣  Osvedčená a spolehlivá technologie fungujicí 24/7.

‣  Nízká spotřeba.