scannera traffic

Inteligentní správa dopravy a
dopravních přestupků

SCANNERA LPR → Systém AI pro čtení registračních značek a kategorizace vozidel.
Úsekové měření rychlosti. Vážení vozidel za jízdy.

Představujeme pokročilou technickou kontrolu pro řádný výběr mýtného a expertní kontrolu plnění kvalitativních a kvantitativních ukazatelů souvisejících služeb. 

Náš kamerový systém a software pro nezávislé průběžné měření a sběr dat o provozu vozidel na zpoplatněných úsecích pozemních komunikací zpracovává a průběžně vyhodnocuje všechny klíčové ukazatele.

  • MMR / rozpoznání a zatřídění povinných druhů vozidel.
  • ANPR / rozpoznání registrační značky v četně státu vydání.
  • Rozpoznání vozidla dle tovární značky a modelu.
  • Rozpoznání barvy vozidla. 

Napojení na databáze Policie ČR
umožňuje vyhledávání odcizených nebo zájmových vozidel.

Automatická detekce dopravních přestupků:

Průjezd na červenou
Jízda v protisměru
Nedodržení dopravní značky STOP
Vjezd do pěších zón
Nepovolenou jízdu ve vyhrazených pruzích
Úsekové měření rychlosti SCANNERA Speed

Vytváří statistické údaje o provozu
pro analýzu dalšího rozvoje dopravní infrastruktury:

Detekce stojících vozidel
Detekce nežádoucích předmětů na vozovce
Hustota provozu – detekce kolony
Trasování pohybu vozidel
Získávání informací o směru a intenzitě provozu
Dopravní statistika průjezdů vozidel v čase
Kategorizace vozidel (osobní/nákladní), apod.

UKÁZKY DOPRAVNÍCH STATISTIK

Vlastnosti

Data vypracovává systém pokročilé technologie obrazu SCANNERA LPR s nasazením umělé inteligence založené na neuronové síti společně s nočním viděním, vizualizací, archivací a zabezpečením všech dat. Tento systém lze použít v libovolném prostředí, například v městských kamerových systémech. V reálném nasazení není problém vyhodnocovat obraz 24 hodin denně za jakýchkoli světelných (ostré osvětlení, nepravidelné stíny) a povětrnostních podmínek (déšť, sněžení, slunečno, zataženo) či vysoké rychlosti (až 200 km/h) pohybujících se vozidel. Je tak zajištěna vysoká úroveň dokumentace přestupků, a také pomáhá vyhodnotit kvalitu služeb poskytovatelům elektronického mýtného.

Nabízíme centrální nebo distribuované řešení, technickou podporu, znalost místní legislativy. Systém je jednoduchý na údržbu. Poskytujeme také řešení na klíč. 

DENNÍ ROZLIŠENÍ

Scannera LPR, čtení za dne

NOČNÍ ROZLIŠENÍ

Scannera LPR, noční čtení

Reálné výsledky 

V roce 2020 jsme se účastnili a uspěli v tendru o kontrolu řádného výběru mýtného v České republice. V soutěži byl hlavní důraz kladen na výsledky z reálného nasazení v provozu a v tomto ohledu SCANLOCK se svým řešením dominoval a dosahoval spolehlivosti až 99,8% na vzorku 12000 vozidel v kombinovaném režimu DEN/NOC. 

Hlavní přínos

  • Zvýšení hodnoty již realizovaných investic do infrastruktury kamerových systémů.
  • Zlepšení bezpečnosti dopravní situace.
  • Snížení škodlivých emisí a hluku.
  • Liniové řízení a plynulost dopravy.
  • Osvedčená a spolehlivá technologie fungujici 24/7.
  • Nízká spotřeba.