Inteligentní systém
pro použití v průmyslu

Posílení bezpečnosti a automatizace průmyslového provozu.
Detekce registračních značek vozidel. Přehled vozidel v areálu s časovým a obrazovým
záznamem a správou povolování vjezdů.

Registrace vozidel je možné propojit s docházkovým systémem osob.
Identifikace porušení bezpečnostních pravidel s vyhlášením poplachu.

Automatické procesy přednastavených funkcí:

otevření závor,
navedení vozidla na určené místo, např. rampa, odstavná plocha
vč. hlídání doby parkování.

Řízení a propojení vnitřní logistiky a skladového systému.

Včasné dodávky, optimalizace časů na vstupech, koordinace na vjezdech a
přístupových cestách, minimalizace fyzické obsluhy.

Rozpoznávání ADR tabulek, pečetě nákladového prostoru kamionů, typ auta,
kontrola a přepočítání nákladu, evidence poškození.

Vlastnosti

‣  Používají se pokročilé technologie rozpoznání obrazu za pomocí umělé inteligence založené na neuronové síti. Noční vidění, vizualizace, archivace a zabezpečení dat. Vysoka kvalita dokumentace přestupků.

‣  Jde o český produkt vyvíjen ve spolupráci s univerzitami, s policií a správními orgány.

‣  Nabízíme centrální nebo distribuované řešení, domácí technickou podporu, znalost místní legislativy.

‣  Jednoduchá údržba.

‣  Řešení na klíč.